MIAMI®

Name: Adazombor | Typ: Zwergrosen | Farbe: orange

PORTOFINO®

Name: Adamibros | Typ: Zwergrosen | Farbe: rosa

ROMA®

Name: Joerger | Typ: Zwergrosen | Farbe: rot